Fondos públicos

Programa APROL-Economía Social

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Conseguir formación e un emprego de calidade
O FSE inviste no teu futuro

Programa de fomento do emprego
en cooperativas e sociedades laborais

Operación cofinanciada pola Unión Europea
e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Obter formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro

EU:Europa inviste no rural
 
Proxectos de investimento en actividades non agrícolas PDR de Galicia 2014-2020 Convocatoria 2016
EU:Europa inviste no rural
PROXECTO: Equipamiento para Campo de Golf
PROMOTOR: Barbanza Golf S.L.L.
Proxectos de investimento en actividades non agrícolas PDR de Galicia 2014-2020 Convocatoria 2017